אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

Welcome to our store

Online shopping is the process consumers go through to purchase products or services over the Internet. You can edit this in the admin site.

If you have questions, see the Documentation, or post in the Forums at nopCommerce.com

מוצרים מועדפים

סט מחזורים עבודת הקודש - כריכה רגילה

סט מחזורים עבודת הקודש לראש השנה, כיפור סוכות פסח שבועות וסליחות.
360.00 ₪

סידור עבודת הקודש - כריכה רגילה.

סידור "עבודת הקודש" בנוסח ספרד ועדות המזרח סידור עם כוונות ומנהגי האריז"ל סידור עם פשט כוונות הרש"ש הקדוש זיע"א, סידור עם פרוש וביאור בדרך הסוד בתוספת תפילות רבות מרבינו יוסף חיים בעל הבן איש חי.
60.00 ₪

סט מחזורים עבודת הקודש - כריכת עור

סט מחזורים עבודת הקודש לראש השנה, כיפור ושלושת הרגלים
950.00 ₪

סידור עבודת הקודש - כריכת עור מהודר.

סידור "עבודת הקודש" בנוסח ספרד ועדות המזרח סידור עם כוונות ומנהגי האריז"ל סידור עם פשט כוונות הרש"ש הקדוש זיע"א, סידור עם פרוש וביאור בדרך הסוד בתוספת תפילות רבות מרבינו יוסף חיים בעל הבן איש חי.
250.00 ₪
מאמרים
כוונת שמע ישראל - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
בתיבת "אחד" יכוין למסור עצמו על קידוש השם ויקבל עליו ארבע מיתות בית דין סקילה, שריפה, הרג, וחנק מארבע אותיות הוי"ה וארבע אותיות אדנ"י וליחדם על ידי ארבע אותיות... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונות ההליכה לבית הכנסת - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
בזהר הקדוש (ואתחנן רס"ה.) הפליג מאד בשבח המגיע, ליוצא מביתו מעוטף בציצית ומוכתר בתפילין והולך לבית הכנסת בפתח פסוק "ואני ברב חסדיך" וכו'... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת התפילין ע"פ האריזל - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
כתב בשער הכוונות כי הנה לפעמים האדם מבטל בשוגג או אפילו במזיד מצות עשה מהתורה של מצות תפילין ועל ידי חטא זה פוגם באות ה' ראשונה.. **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת הציצית ע"פ האריזל - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
כתב בשער הכוונות כי הנה לפעמים האדם מבטל מצות עשה של ציצית בשוגג או אפילו במזיד ועל ידי חטא זה פוגם באות ו' דהוי"ה וכדי לתקן פגם זה צריך האדם לכוון... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונות המרכבה תיקון הנפש - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
עבודת הקודש: ראוי לאדם תמיד לכוין ולהעריך את עצמו כאלו הוא מדור וכסא אל האצילות הקדוש. ובזה תחול ותשרה עליו קדושה עליונה ויוכל אז על ידי כוונה זו לקשר כל העולמות... כוונות המרכבה תיקון הנפש **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת ברכת מלביש ערומים - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
עבודת הקודש: ברכת מלביש ערומים וברכת הנותן ליעף כח נתקנו לסוד מה שנבאר עתה בע"ה והוא כי אין אדם בארץ אשר לא יחטא וע"י כך מפשיטין מעליו לבוש הקדושה ומלבישין... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >