אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

זמן השינה בלילה

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

טוב להזהר שלא יישן בלילה עד שיעברו שלש שעות מן
הלילה ויש סוד בדבר - כדי להעמיד אורות המוחין העליונים. ושלש
שעות הנזכרים מתחילים מתפלת ערבית, שאם התפלל ערבית מבעוד יום
- דהינו בפלג המנחה לדעת רבי יהודה יחשוב השלש שעות מאותו הזמן.
וצריך האדם לכוין כי גם בשעת השינה עובד הוא את בוראו בסוד בכל
דרכיך דעהו. בתחלת הלילה ישכב על צד שמאל דוקא ואחר חצות הלילה
אם ירצה יתהפך על צד ימינו ומועיל מאד לבטל כוחות החיצונים ויזהר
שיישן בטלית קטן שלא יפשוט אותו בשוכבו לישון דגם זה מועיל מאד לבטל
כוחות החיצונים. גם יזהר שלא יהיה עליו ברזל כשיישן. (שעה"כ דף נ"ב ונ"ג.
בא"ח שנה א' פ' פקודי אות ח-י כה"ח רל"ח ס"ק ט')

השאר תגובה