אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונות בברכת המזון

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

וכשחותם ברכה ראשונה בשבת יוסיף לכוין בהזכרת
"השם" של הברכה בהוי"ה דמילוי יודי"ן שהוא יוד הי ויו הי ועוד
יכוין במילוי ]המילוי[ היו"ד כזה: יוד ויו דלת ובחתימה דברכה שניה יוסיף
בשבת לכוין בהזכרת "השם" בהוי"ה דמילוי ס"ג כזה: יוד הי ואו הי ועוד
יכוין במילוי ]המילוי[ אות ה"י כזה: הי יוד ובחתימת הברכה השלישית יכוין
"בשם" של החתימה במילוי אלפין שהוא: יוד הא ואו הא ועוד יכוין
במילוי ]המילוי[ אות וי"ו כזה: ויו יוד ויו וכשמתחיל בברכה רביעית בשבת
יוסיף לכוין "בשם" של הברכה בהוי"ה במילוי ההי"ן שהוא: יוד הה וו הה
ועוד יכוין במילוי ]המילוי[ אות ה"י הי יוד. (בא"ח א' חקת יד - טז).

השאר תגובה