אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונות האכילה

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

צריך לעסוק בתורה על שולחנו ועל ידי הלימוד שבתוך
הסעודה יכוין לברור נפש, רוח, נשמה המגולגלים במאכל.
גם יכוין כוונה פשוטה לאכילת פת כמו שכתב רבנו האריז"ל (שער המצות דף
מ"א ע"א) וזה לשונו כשתאכל צריך לכוין כי אנו צריכים לברר וללבן
ולצרוף את האוכל הטוב אשר מעורב בתוך הפסולת הרע. ותכוין לטחון
הלחם על ידי ל"ב שינים ועל ידי כן יתברר האוכל והקדושה מתוך הפסולת
והכוונה היא להדק הלחם ולכתוש אותו לעשותו דק.
כשאוכל מאותם המאכלים שעל שולחנו צריך לזכור חורבן בית המקדש
ויצטער (ובשבת אין להצטער) וידאג ויתעצב על היכלא דמלכא
דאתחרב. ובשביל אותו צער והעצבות שמצטער על שולחנו אז באותה
שמחה של מאכל ומשתה הקב"ה מחשב עליו כאילו בנה ביתו והיכלו ובנה
כל אותם חרבות בית המקדש, אשרי חלקו. (סידור הרש"ש כתב יד חלק ב')

השאר תגובה