אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונות הכניסה לבית הכנסת

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

הנכנס לבית הכנסת צריך ליזהר מאד להתעכב מעט בפתח

קודם שיכנס ולהראות עצמו ירא וחרד ומזדעזע ליכנס בהיכל מלכו

של עולם וענין זה מועיל מאוד אל השלימות של האדם ואל ההשגה. וזה

סוד הפסוק וממקדשי תיראו גם זמ"ש בגמרא בענין אחיתופל שלמדו לדוד

ע"ה פסוק "בבית אלהים נהלך ברגש" ורמז ג"כ ענין ברגש שיתרגש האדם

ויזדעזע בעת כניסתו בבית אלהים שהוא בית הכנסת. (שעה"כ ג' ע"ג.)

עוד נרמז במלת ברגש אל שם אבגית"ץ שהוא בגימ' ברג"ש עם המלה

בעצמה והענין הוא כי השכינה היא נקראת בית הכנסת ונקראת בית

אלהים וקודם שיכנס האדם לבית הכנסת שהיא השכינה צריך לימלך באבות

ולאמר פסוק "ואני ברוב חסדיך וכו' כי בפסוק זה רמוזים ג' האבות ותכוין

כי רוב חסדיך הוא החסד העליון אשר אנו צריכין תמיד אליו ובפרט כשאנו

נכנסים להיכל המלך לשאול בקשתנו ותכוין באבגית"ץ הנקרא רוב חסדיך

ולא תאמר פסוק זה אחר שנכנסת כי מנהג זה הוא .

השאר תגובה