אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונות הקידוש

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

קודם הכוס של קידוש צריך שיאמר כל
המזמור הזה והוא "מזמור לדוד ה' רועי" וכו' בין
בלילה בין ביום בשחרית ובין בסעודת מנחה. (שעה"כ דף עא ע"ד) מפני שיש בו
ז"ן תיבות והאומרו לא יחסר לו מזונותיו גם כן למזון הנפש. (פע"ח דף פ' ע"ד
בא"ח פ' וירא) ומספר האותיות רכ"ז כמנין ברכה (והיינו) שישלח ברכה במעשה
ידינו. (עיין קיצור השלה דף כ"א ע"א) ובראשי תיבות אך טוב וחסד ירדפוני יכוין
שהם כמנין כ"ו כמנין הוי"ה וגם בסופי תיבות אך טוב וחסד יכוין שהם כ"ו
והם בגי' שם הוי"ה אלא שבסעודת הלילה יכוין בהוי"ה דיודין (שם ע"ב)
ובשחרית בההין (שם ב"ן) ובמנחה באלפין (שם מ"ה) (שעה"כ דף עא ע"ד).
קודם הקידוש יעמוד המקדש וכן השומעים. ויקבל המקדש הכוס בשתי ידיו
מאדם אחר אשר גם הוא יÑאחזנו בשתי ידיו וימסרהו למקדש. ותגביה הכוס
נגד החזה שלך ואח"כ תסיר יד שמאלך וישאר ביד ימין בלבד כדי לכלÑל
השמאל בימין ואחר שתאחזנו בימין אז תמזוג למתקו במים וטוב שאותו
אדם שמסר לך הכוס בשתי ידיו הוא יעשה המזיגה ביד ימינו וימזוג ג' טיפות
בשלוש הפסקות בזו אחר זו ולא יתנם בפעם אחת. (שעה"כ דף ע' ע"ד ועיין בא"ח
בראשית כ"ט שנה ב'.)

כוונות נטילת ידים
עבודת הקודש: יקח בידו הימנית את הכלי הנקרא "אנטל" גימ' יאהדונהי
ויתן הכלי ליד שמאל ויכוין להכניע השמאל ויטול ג' פעמים רצופות
על יד ימינו וג' פעמים על שמאלו ויכוין כי המים הם מי החסד שהם אותיות
מ"י דאלהים לגרש הקלי' הנמשכים מאותיות אל"ה דאלהים. גם אותיות
נטילה הם ט"ל נה"י ויכוין כשנוטל ידיו להמשיך שפע משלשה אותיות יה"ו
במילוידשם מ"ה שהם גימ' ט"ל לה"א אחרונה שהיא המלכות. (סידור היר"א
חלק ב' עמ' 292 ועיין בא"ח שנה ב' פ' וירא)

השאר תגובה