אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונות נשמת כל חי

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

עבודת הקודש: באמרך "נשמת כל חי" תכוין לקבל תוספת נפש יתירה דבחינת
יום שבת. ותכוין שר"ת "נשמת כל חי" עולים ג' הויות וששתי תיבות
"כל חי" עולים בגימ' אהי"ה הוי"ה אהי"ה והם בגימ' חיים והם סוד התפילין
הנקראים חיי המלך. (עיין שעה"כ דף ע"ג) "וצריך להזהר בכונות אלו אפילו
הוא אדם פשוט". גם יכוין באמירת "נשמת כל חי" להמשיך תוספת קדושת
שבת בעולם היצירה. וטוב שהאדם ירשום כל כונות אלו בסידור שבידו כדי
שתהיה כונתם בנקל עליו. "ויאריך בהם עד שישלים כל הכוונות הנזכרות
בהם". (בא"ח תולדות ש"ש א).

השאר תגובה