אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת בגדי שבת קודש

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

יזהר ליחד בגדים נקיים וטובים לכבוד שבת. וצריך ליזהר
ששום מין מלבוש וכיוצא בו מכל מה שלבש האדם בימי החול אין
ראוי ללובשו ביום שבת. ואפילו החלוק של שבת אין ראוי ללובשו בימי
החול כלל. ונודע כי רבנו הארי ז"ל היה נזהר בזה והזהיר את הרב חיים ויטל
ז"ל כשילבש החלוק של שבת בערב שבת לכוין בשם הקדוש זהריא"ל וזהו
השם של החלוק של השם יתברך כנזכר בספר פרקי היכלות דרבי ישמעאל
וכוונה זו מועילה מאוד אל האדם כדי שימשיך את הקדושה אליו. (שעה"כ
דף סג ע"א בא"ח שנה שניה פ' לך לך אות יח.)

השאר תגובה