אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת בין המצרים

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

כוונת בין המצרים: צריך לכוין כוונות אלו בעמידה בכל
הימים ההם. הנה בברכת אבות באותה ההוי"ה הא' תכוין שתאיר זו
ההוי"ה אל תמורתה היוצאת בחילוף אותיות שלפניה והיא טדה"ד. ובהוי"ה
של "אתה גיבור" תכוין שתאיר הוי"ה זו אל תמורתה היוצאת בחילוף אותיות
שלאחריו והיא כוז"ו. ובהוי"ה ג' שב"אתה קדוש" תכוין שתאיר זו ההוי"ה
אל תמורתה בא"ב דא"ת ב"ש והיא מצפ"ץ. והנה ג' שמות הנזכרים טדה"ד,
כוז"ו ומצפ"ץ הם בגימ' שי"ן עם הכולל. (שעה"כ דף פט ע"ג)
אמרו בזהר הקדוש מי שפותח עיניו בתפילה מקדים עליו מלאך המות ואינו
זוכה לראות אור שכינה בצאת נפשו בעת פטירתו. ואף על פי שיותר
טוב להתפלל בעינים סגורות, מכל מקום אם יודע בעצמו שיש לו כונת הלב
יותר בהיותו מתפלל מתוך הסדור, אז יתפלל מתוך הסדור ורק יזהר שלא
יסתכל חוץ מן הספר שבידו אפילו כל שהוא, ואם הוכרח לפתוח עיניו בשביל
סיבה הכרחית יפתח עיניו וישתוק, ותכף יסגור עיניו ויחזור לתפילתו. (בא"ח
יתרו ט').

השאר תגובה