אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת בין המצרים

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

כוונת בין המצרים: במלת "רצה" תכוין כי היא בגימ' אלהים
במילוי ההין (כזה: אלף למד הה יוד מם) כי רצה הם אותיות צרה
והוא סוד "ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע". וזה סוד בין המצרים כי מן
השם הנזכר שהוא דין יוצאות בימים האלו הצרות. גם תוסיף שם אדנ"י
לאלהים במילוי ההין ויהיו בגימ' שי"ן (360) ותכוין כי ב' בתי דינין אלו שהם
ב' שמות אלהים אדנ"י שהם סוד בין המצרים העולים בגימ' שי"ן יתמתקו
ע"י ג' השמות שכוונת בהם בג' ברכות הראשונות דאבות והם: טדה"ד כוז"ו
מצפ"ץ שעולים גם הם בגימ' שי"ן )עם הכולל דשי"ן) כנזכר. וע"י כן יתהפכו
אותיות צרה לרחמים. (עיין שעה"כ דף פט ע"ג).

 

השאר תגובה