אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת ברכת מלביש ערומים

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

עבודת הקודש: ברכת מלביש ערומים וברכת הנותן ליעף כח נתקנו לסוד מה שנבאר עתה בע"ה והוא כי אין אדם בארץ אשר לא יחטא וע"י כך מפשיטין מעליו לבוש הקדושה ומלבישין לנשמתו לבוש הקלי' והנה הכל הוא כפי ערך החטא כי אם החטא קל מתחלש כח הלבוש ההוא ואם החטא הוא חמור מסתלק הלבוש לגמרי מעליו וכנגד בחינות אלו נתקנו ב' ברכות אלו וענינם הוא כי הנה בכל לילה כאשר האדם מפקיד נשמתו ביד המלכות העליונה בסוד בידך אפקיד רוחי הנה היא מחדשת אותה בסוד חדשים לבקרים וכו' ומי שנסתלק ממנו לבושו נותנת לו בחינת לבוש ומי שיש לו לבוש אלא שנחלש היא נותנת כח בלבוש ההוא. יכוין להלביש ולחדש נשמתו בלבוש דקדושה ע"י המלכות העליונה המחדשת נשמתו בסוד חדשים לבקרים וכו', וחידוש זה נעשה ע"י שם א"ל המתעורר בבוקר. וסוד ענין המלבוש כי מלבוש בגימ' אור פניא"ל שהוא סוד א"ל והוא סוד שע"ח נהורין והוא בגימ' חשמ"ל. לבוש הבינה המלבשת לזו"ן ולזה תכוין באומרך מלביש ערומים שער הכוונות דף ב'.

השאר תגובה