אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת הצדקה

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

כשאומר "ויברך דוד" יכוין ר"ת ודא"י והוא שם קדוש העולה
מספר אהי"ה גם שם י"ה במילואו יו"ד ה"א הוא אותיות הודא"י, ובשם
זה עלה משה רבינו למרום (שעה"כ דרושי יום הכיפורים דף ק' ע"ב)
וכשיאמר "בכל" יתן שלוש פרוטות לצדקה, ויתן שתי פרוטות בבת אחת,
ואחר כך יתן פרוטה שלישית ויכוין ליחוד שם הוי"ה: הפרוטה היא כנגד
אות י' וחמש אצבעותיו כנגד אות ה' וזרועו כנגד אות ו' וידו של העני כנגד
אות ה' אחרונה מלכות ויכוין לקיים מצוות עשה ליתן צדקה לעני שהיא
השכינה הנופלת לארץ בעונותנו הרבים ויכוין להקימה ולהעמידה. (בא"ח
ויגש שנה א' י"ג).

השאר תגובה