אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת הציצית ע"פ האריזל

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

עבודת הקודש: כתב בשער הכוונות כי הנה לפעמים האדם מבטל מצות עשה

של ציצית בשוגג או אפילו במזיד ועל ידי חטא זה פוגם באות ו' דהוי"ה

וכדי לתקן פגם זה צריך האדם לכוון כוונה זו קודם שיתעטף בציצית: תחילה

תכוין לחבר י"ה שהם או"א עם ו' שהוא ז"א הנעשה לו אור מקיף שהוא

הטלית ואח"כ תחבר אות ו' עם ה' אחרונה ותכוין כי חיבור זה הוא גימ' ל"ב

באופן זה יה"ו ו"ה לרמוז אל ל"ב ציציות כנגד ל"ב נתיבות חכמה. (שעה"כ

לרבינו האריז"ל דרוש הציצית ז')

השאר תגובה