אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת השיבנו בתשובה

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

יחוד להחזיר את הרשע בתשובה. והוא לצדיק חכם גדול
על אודות בנו שנשתמד ולימד לו מורי ליחוד הזה להשיבו בתשובה
והועיל לו ושב לדת ישראל. בהגיעך לברכת השיבנו תאמר תפלה זו קודם
החתימה יהי רצון מלפניך אלהינו ואלהי אבותינו שתחתור חתירה מתחת
כסא וכו' ובמלת ימינך תכוין אל ספירת החסד הנקראת ימין ותכוין בה שהיא
שם הוי"ה בניקוד סגול כל ד' אותיות' והנה החסד נקשר עם בינה הנקראים
ימין ותשובה. ותכוין שיפשוט יד ימינו הנקרא חסד כדי לקבלו בתשובה
הנקראת בינה. (שער רוח הקודש להאריז"ל דף כ"ד ע"ג).

השאר תגובה