אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת התפילין ע"פ האריזל

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

עבודת הקודש: כתב בשער הכוונות כי הנה לפעמים האדם מבטל בשוגג או אפילו במזיד מצות עשה מהתורה של מצות תפילין ועל ידי חטא זה פוגם באות ה' ראשונה דהוי"ה וכדי לתקן פגם זה צריך האדם לכוין ביחוד התפילין קודם שיניח תפילין. תחילה תחבר ב' אותיות י"ה שהם או"א ואח"כ עולה ה' אחרונה שהיא המלכות ומתחברת עם אות ו' והוא סוד התחברות זו"ן וכו' אח"כ יורדת ה' ראשונה ומתחברת עם אות ו' ותכוין כי חיבור זה הוא גימ' הבל שהוא מילוי שם ס"ג (כוונה זו לתפילין דרש"י) (שעה"כ לרבינו האריז"ל דרוש הציצית ז')                      

והנה נודע מה שאמרו חז"ל שאסור להסיח דעתו מהתפילין ואפילו בהיותו מתפלל. ובכל רגע צריך לחזור ולכוין בהם, זולת בעת שאתה עוסק בתורה איזה זמן שיהיה, או בעת שאתה מתפלל תפלת י"ח. אבל בכל שאר התפילה צריך לכוין בהם בכל רגע. ולכן כדי שלא תטרד בכונה בהיותך מתפלל שאר התפלה עשה זאת איפא ובעת שתניח ותקשור התפילין תכוין כל הכוונות הנזכרים ואח"כ בשאר שעות היום או בשאר התפילה תכוין כוונה זו בקצרה באופן זה: תכוין תחילה בתפילין של ראש בג' שמות אהי"ה הוי"ה אהי"ה פשוטים ואח"כ תכוין בתפילין של יד שהם ג' שמות אהי"ה הוי"ה אדנ"י פשוטים ותכוין כי חיבור כולם ביחד הם בגימ' ג' הויות ע"ב ס"ג מ"ה. ואין הפרש בין דרש"י לר"ת אלא בענין ההוי"ה כי כפי ס' רש"י היא כסדרה וכפי ס' ר"ת היא בסוד יהה"ו הויות אהדדי. וכוונה זו תכוין בכל רגע ורגע אפילו בעת שאתה מתפלל שאר התפילה חוץ מכשאתה מתפלל תפלת שמונה עשרה או בעת שאתה עוסק בתורה כנ"ל (שעה"כ דף י' ע"ד ובגובי אות ח' ). 

 

 

 

השאר תגובה