אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת יחוד קריאת שמע

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

כתב בשער הכוונות כי הנה לפעמים האדם מבטל מצוות עשה של ק"ש
בשוגג או במזיד ועל ידי כן פוגם באות י' דהוי"ה וכדי לתקן פגם זה
צריך האדם לכוון כונה זו קודם שיתחיל ק"ש. (שעה"כ כא ע"ג):
תחילה תיקח אות ה' אחרונה לבדה לרמוז אל המלכות המתעוררת תחילה
אח"כ תחבר אות ה' הנזכרת עם אות ו' (חיבור זו"ן) להעלות מ"ן למעלה
לאו"א ואז תחבר שני אותיות יה' לרמוז אל חיבור (או"א) ותכוין כי חיבור
זה הוא בגימ' א"ל בזה האופן ה' ה"ו י"ה והוא סוד שם ייאי היוצא משם ס"ג
(שעה"כ דרוש הציצית ז').

השאר תגובה