אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת פיטום הקטורת

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

ענין גדול ונורא הוא אמירת פטום הקטרת ג"פ בכל יום וצריך
לכוין בה הרבה. וסודו הוא לברר ולהעלות ניצוצות דקדושה מתוך
הקליפ' שנשארו מזמן מיתת המלכים בסוד נשמה וחיות להם כנודע. וידוע
כי כונתינו היא להעלות העולמות ע"י התפלות לכן אנו אומרים אותו כדי
שלא יתאחזו הקליפ' ויעלו בעלית העולמות וכדי שלא ינקו מן השפע היורד
ונשפע לעולמות על╬ידי התפלות. ובשער הכוונות כתב שזהו תיקון להחזיר
לבני אדם בתשובה ומזהיר שימנה אחד עשר הסממנים באצבעותיו כדי
שלא יטעה ח"ו. (ראה סוד הדברים בשעה"כ דרוש ג' דף י"ג). וכפי כח כונתו הוא מברר
ומעלה מקדושת י"א בחינות הנזכרים וכפי זכותו ועוצם כונתו כך ירבה כוחו
לברר ואמירתן בכוונה הוא יסייענו לחזור בתשובה. (נהר שלום בסוף ההקדמה.)

השאר תגובה