אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת רחיצה וטבילה ערב שבת קודש

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

והיה אומר מורי ז"ל כי כיון שכבר קרא הפרשה כבר יש באדם כח לקבל
קדושת השבת ולכן לא היה טובל קודם שיקרא הפרשה זולתי דרך מקרה
ואף במקרה היה טובל רק לאחר שהתחילה שעה חמישית (שעה"כ דף ס"ב')
עבודת הקודש: מצוה לרחוץ פניו ידיו ורגליו במים חמים בכל ערב שבת ויכוין
בזה לדחות את הקליפה מידיו ורגליו שהם קצוות וסוף של הגוף. ויזהר
לקוץ ציפורני ידיו ורגליו בכל ערב שבת והרחיצה יעשה אחר קציצת
הצפרנים. גם טוב להסתפר קודם חצות כי רבנו הארי ז"ל היה מקפיד להסתפר
קודם חצות בין בחול בין בערב שבת קודש. יזהר לטבול בערב שבת קודש
כדי לקבל על יד הטבילה תוספת נפש רוח ונשמה דליל שבת. ואלו הכוונות
שתכוין: א. לטהרה מכל טומאה. ב. לתיקון הכעס. ג. להפשיט בגדי חול
מעל הנפש. ד. להסיר ולהפשיט מעליו הרוח שהיה שורה עליו בימי החול
כדי שישרה עליו עתה רוח דבריאה. וזה יהיה ע"י שם אהיה במילוי כזה:
(אלף הה יוד הה) ויכוין בשם זה בטבילה זו. ה. לקבל תוספת והארה של
קדושת השבת (לכבוד השבת). (שעה"כ דף סב ע"ד בא"ח שנה שניה פ' לך לך אות ט"ו.)

השאר תגובה