אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת שם ה' בתפילה.

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

כתב בשער הכוונות "הנה בכל פעם שאתה מזכיר ומברך

ומוציא מפיך שם הוי"ה, בכל מקום תכוין לכלול ביחד הוי"ה אדנ"י

כזה: יאהדונהי לפי כי בכתיבתו הוא הוי"ה ובקריאתו הוא אדנ"י כנודע.

גם צריך לכוין בכל פעם שתוציא מפיך שם הוי"ה בכל מקום שיהיה,

הזהר לכוין בזה כי הוא סוד קשר המלכות עם ז"א באופן זה: כי הנה

כתוב בשם הוי"ה ותכוין כי ג' אותיות יה"ו הוא ז"א זעיר אנפין וה"א

אחרונה שבשם היא המלכות. ותכוין שנעשה שם שלם שהיא אדנ"י באופן

שתצייר שם הוי"ה בלבך ותכוין בה"א אחרונה לשם אדנ" שער הכוונות דף ג' ע"ב.

השאר תגובה