אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

כוונת שמע ישראל

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

בתיבת "אחד" יכוין למסור עצמו על קידוש השם ויקבל עליו ארבע מיתות בית דין סקילה, שריפה, הרג, וחנק מארבע אותיות הוי"ה וארבע אותיות אדנ"י וליחדם על ידי ארבע אותיות אהיה וארבע שמות עסמ"ב וע"י שנמסור נפשנו להריגה על קדוש השם בכל לב אפילו אין בנו מעשים טובים והרשענו עד להפליא מתכפרים עונותנו כולם. (שעה"כ דף כד' ע"ב ובסידור הרש"ש) וכתב רבנו יוסף חיים וע"י קבלה זו יתכפרו פשעי ויעלו נר"ן שלי מיין נוקבין (בחינת בקשה ורצון) לבחינת ו"ה שהם תפארת ומלכות, ומשם לי"ה שהם חכמה ובינה ומשם לעתיקא קדישא שהוא כתר הרמוז בקוץ היוד דשם הוי"ה, (ומשם) עד רום המעלות, וימשך שפע והארה מן אור אין סוף לעתיקא קדישא, ומעתיקא קדישא לחכמה ובינה, ומחכמה ובינה לתפארת ומלכות וכו' וזה הוא הדרך הישרה שיבור לו האדם אע"פ שהוא אדם פשוט ורק הוא יודע ספר ואינו עם הארץ. והשם ברחמיו לא ימנע טוב להולכים בתמים וכו' (עוי"ח פ' וארא אות כ') יכוין לקבל על עצמו עול מלכות שמים, ויחוד שמו יתברך. (עוי"ח פ' וארא ג'). אם לא כיון לבו בפסוק שמע ישראל בפשטן של דברים לא יצא ידי חובה וצריך לחזור (בא"ח וארא ו'). יאריך באות דלת של "אחד" במבטא רפוי ויכוין בשלוב הוי"ה אדנ"י שיהיו אחד (בא"ח וארא ט'). כשאומר פסוק "ברוך שם כבוד מלכותו" ירכין ראשו קצת למטה בתיבת "מלכותו" ויש סוד בדבר להוריד הארה אל השכינה, מלכות עקרת הבית. אומרים "ברוך שם" בלחש, מכל מקום ישמיע לאוזניו קצת (בא"ח ואראי"א).

השאר תגובה
תגובות
08/11/2015 11:34
נחמד

בדיקה