אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x

עוד בעניין התפילה

יום חמישי 06 אוגוסט 2015

צריך להתפלל דרך תחנונים בלב נמוך כרש המבקש בפתח
ובנחת שלא תראה עליו כמשא ומבקש לפטר ממנה. ודין זה הוא יסוד
העקרי של התפילה. הנה צריך כל אדם להזדרז בדבר זה מאד מאד
ובעונותינו הרבים רבים נכשלים בזה ובאמת הוא דבר מפורש במשנה
ובגמרא ורÑב גדולי האחרונים סבירא להו שלא יצא ידי חובתו בתפילה
וצריך לחזור. והאידנא אין חוזרין משום שקרוב הדבר שגם בחזרתו לא יכוין.
והשם יתברך ברחמיו יעזרנו על כבוד שמו. (עוי"ח פ' משפטים א')
אסור לאדם להתפלל תפילתו בעצבון ואם עשה כך אין נפשו יכול לקבל
האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. אמנם בעת שמתודה הוידוי
ומפרט חטאיו אז טוב להתעצב בלבד אבל בשאר התפילה נמשך לו נזק
נפלא גדול ע"י עצבותו אבל צריך להראות לפניו יתברך הכנעה גדולה
באימה ויראה אמנם תהיה בשמחה יתירה וגדולה בכל האפשר כדמיון
העבד המשמש את רבו בשמחה יתירה ואם משמשו בעצבות עבודתו נמאסת
לפניו וכמעט שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוה"ק תלויה בדבר זה בין
בעת תפלתו ובין כשעושה איזה מצוה משאר המצוות. (האריז"ל שעה"כ דף א').

השאר תגובה