אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x
RSS

מאמרים

כוונת שמע ישראל - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
בתיבת "אחד" יכוין למסור עצמו על קידוש השם ויקבל עליו ארבע מיתות בית דין סקילה, שריפה, הרג, וחנק מארבע אותיות הוי"ה וארבע אותיות אדנ"י וליחדם על ידי ארבע אותיות... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונות ההליכה לבית הכנסת - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
בזהר הקדוש (ואתחנן רס"ה.) הפליג מאד בשבח המגיע, ליוצא מביתו מעוטף בציצית ומוכתר בתפילין והולך לבית הכנסת בפתח פסוק "ואני ברב חסדיך" וכו'... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת התפילין ע"פ האריזל - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
כתב בשער הכוונות כי הנה לפעמים האדם מבטל בשוגג או אפילו במזיד מצות עשה מהתורה של מצות תפילין ועל ידי חטא זה פוגם באות ה' ראשונה.. **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת הציצית ע"פ האריזל - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
כתב בשער הכוונות כי הנה לפעמים האדם מבטל מצות עשה של ציצית בשוגג או אפילו במזיד ועל ידי חטא זה פוגם באות ו' דהוי"ה וכדי לתקן פגם זה צריך האדם לכוון... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונות המרכבה תיקון הנפש - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
עבודת הקודש: ראוי לאדם תמיד לכוין ולהעריך את עצמו כאלו הוא מדור וכסא אל האצילות הקדוש. ובזה תחול ותשרה עליו קדושה עליונה ויוכל אז על ידי כוונה זו לקשר כל העולמות... כוונות המרכבה תיקון הנפש **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת ברכת מלביש ערומים - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
עבודת הקודש: ברכת מלביש ערומים וברכת הנותן ליעף כח נתקנו לסוד מה שנבאר עתה בע"ה והוא כי אין אדם בארץ אשר לא יחטא וע"י כך מפשיטין מעליו לבוש הקדושה ומלבישין... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונות נשמת כל חי - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
עבודת הקודש: באמרך "נשמת כל חי" תכוין לקבל תוספת נפש יתירה דבחינת יום שבת...
לקריאת המאמר >
כוונות בברכת המזון - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
וכשחותם ברכה ראשונה בשבת יוסיף לכוין בהזכרת "השם" של הברכה בהוי"ה דמילוי יודי"ן שהוא יוד הי ויו הי ..
לקריאת המאמר >
כוונות האכילה - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
צריך לעסוק בתורה על שולחנו ועל ידי הלימוד שבתוך הסעודה יכוין לברור נפש, רוח, נשמה המגולגלים במאכל. גם יכוין כוונה פשוטה לאכילת פת כמו שכתב רבנו האריז"ל (שער המצות דף מ"א ע"א)..
לקריאת המאמר >
כוונות סדר שולחן שבת ובציעת הפת - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
צריך לסדר בשולחן שתים עשר ככרות בכל סעודה משלש סעודות ולבצוע על שתי ככרות שלמות. ואם לא נמצא לך שתים עשרה ככרות תסדר ארבע. ותסדרם על השולחן ששה לחמים בצד ימין וששה בצד שמאל שלשה על גבי שלשה כעין סגול כזה:..
לקריאת המאמר >