אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x
RSS

מאמרים

כוונות הקידוש - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
קודם הכוס של קידוש צריך שיאמר כל המזמור הזה והוא "מזמור לדוד ה' רועי" וכו' בין בלילה בין ביום בשחרית ובין בסעודת מנחה. (שעה"כ דף עא ע"ד) מפני שיש בו ז"ן תיבות והאומרו לא יחסר לו מזונותיו גם כן למזון הנפש. (פע"ח דף פ' ע"ד..
לקריאת המאמר >
כוונת בגדי שבת קודש - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
יזהר ליחד בגדים נקיים וטובים לכבוד שבת. וצריך ליזהר ששום מין מלבוש וכיוצא בו מכל מה שלבש האדם בימי החול אין ראוי ללובשו ביום שבת. ואפילו החלוק של שבת אין ראוי ללובשו בימי החול כלל..
לקריאת המאמר >
כוונת רחיצה וטבילה ערב שבת קודש - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
והיה אומר מורי ז"ל כי כיון שכבר קרא הפרשה כבר יש באדם כח לקבל קדושת השבת ולכן לא היה טובל קודם שיקרא הפרשה זולתי דרך מקרה ואף במקרה היה טובל רק לאחר שהתחילה שעה חמישית (שעה"כ דף ס"ב') ..
לקריאת המאמר >
ק"ש שעל המטה - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
באמרו "והוא רחום" וכו' יכוין בי"ג תיבות שבפסוק לעורר י"ג מדות דרחמים לרחם על הרשעים שבגיהנם שעתה מבערים בהם ב' טיפות אש. כי הנה בפסוק זה יש בו י"ג תיבין נגד י"ג מכילן דרחמי לאכפייא דינין וקליפין דמרכבה טמאה (עיין בא"ח פ' פקודי א')..
לקריאת המאמר >
זמן השינה בלילה - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
טוב להזהר שלא יישן בלילה עד שיעברו שלש שעות מן הלילה ויש סוד בדבר - כדי להעמיד אורות המוחין העליונים..
לקריאת המאמר >
עבודת הקודש כוונת בין המצרים - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
צריך לכוין כוונות אלו בעמידה בכל הימים ההם. הנה בברכת אבות באותה ההויה הא' תכוין שתאיר זו ההוי"ה אל תמורתה היוצאת בחילוף אותיות שלפניה והיא טדה"ד ובהוי"ה של "אתה גיבור" תכוין שתאיר הוי"ה..
לקריאת המאמר >
עוד בעניין התפילה - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
צריך להתפלל דרך תחנונים בלב נמוך כרש המבקש בפתח ובנחת שלא תראה עליו כמשא ומבקש לפטר ממנה..
לקריאת המאמר >
עוד בעניין הקדיש - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
עיקר כונת זה השבח, הוא שיתאצל וישפע תוספת ברכה ושפעת אור עליון לכל הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה וזהו יהא שמיה רבא מברך, הינו, שיתאצל ברכה ותוספת קדושה ממנו יתברך שמו עד "לעלם" הוא עולם האצילות ומשם "לעלמי" הם ב' עולמות בריאה..
לקריאת המאמר >
כוונת שיר של יום לקבלת תוספת נר"ן - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
בכל יום כשאומר "היום יום אחד בשבת קודש" יכוין לקיים מצות עשה של "זכור את יום השבת לקדשו"..
לקריאת המאמר >
כוונה שים שלום להשגת החכמה - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
תכוין כי ניקוד הוי"ה זו היא בשורוק שהיא אותיות קשר שאתה מקשר כל העולמות ועשר ספירות זו"ן ע"י היסוד שניקודו הוי"ה בשורוק ובכח זה יתקשרו דברי חכמה בלבך ולא ישתכחו ממך כי היסוד מחבר ומקשר כל העולמות.. **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >