אין מוצרים בסל הקניות שלך

הרשמה לחדשות ועדכונים

x
RSS

מאמרים

כוונת עשרת הדיברות בקריאת שמע - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
אמרו בירושלמי מפני מה קורין שתי פרשיות הללו בכל יום וכו'. **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונות ברכו את השם המבורך - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
הנשמה אינה נכנסת להתישב בגוף האדם עד שיענה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד".. **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת הצדקה - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
כשאומר "ויברך דוד" יכוין ר"ת ודא"י והוא שם קדוש העולה מספר אהי"ה גם שם י"ה במילואו... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת פותח את ידך - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
כשאומר "פותח את ידך" יכוין ר"ת שם קדוש פא"י גימ' הוי"ה אדנ"י שבהם ב' יודין וביניהם שש אותיות כמנין אות ו' שצורתו פתח שהוא ניקוד החכמה... **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת למנצח בנגינות - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
מאד הפליגו באמירת "למנצח בנגינות" בציור המנורה וכתבו ז"ל ששכרו רב ועצום ויש בו סודות עמוקים. וראוי לנו לעשות נחת רוח ליוצרנו.. **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת הקדיש - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
באמרו שבח הגדול והקדוש הזה בלשון תרגום יכוין להכניע החיצונים ולבטלם לברר ולהעלות מתוכם את י"א מיני קדושה המחיה אותם. ויכוין להעלות אותיות ו"ה (הרומזים אל זו"ן) ולחברם לאותיות י"ה(שהם סוד או"א) ונעשה יהו"ה גדול.. **המאמר כולל את תמונות הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת פיטום הקטורת - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
ענין גדול ונורא הוא אמירת פטום הקטרת ג"פ בכל יום וצריך לכוין בה הרבה. וסודו הוא לברר ולהעלות ניצוצות דקדושה מתוך הקליפ' שנשארו.. **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
כוונת יחוד קריאת שמע - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
כתב בשער הכוונות כי הנה לפעמים האדם מבטל מצוות עשה של ק"ש בשוגג או במזיד ועל ידי כן פוגם.. **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >
בענין חשיבות התפילה ע"פ הסוד - יום חמישי 06 אוגוסט 2015
ידוע כי עבודת התפילה נחלקת לחלקים ומדרגות רבות. וכפי שעור מקום עלית המחשבה כך תהיה ההשפעה. ומבואר בספרים הקדושים בענין התפילה כי בכל תיבה גנוזים אוצרות של סודות נוראים והם מפתחות לעולמות עליונים..
לקריאת המאמר >
הנה ענין הסליחות בחודש אלול ועשי"ת הוא ענין גדול ונשגב וידוע הדבר שרבינו האריז"ל לרוב השגתו לא נמנע מלאמרו עם הציבור וכן מצינו למו"ר מרן הרש"ש זיע"א דכתב בהקדמות לסליחות וזה לשון קודשו: "נכון לומר הסליחות באשמורת הבוקר אחר שעשה תיקון חצות שכבר עבר חצות לילה מילה במילה עם הציבור".. **המאמר כולל את תמונת הכוונה לצפייה בהגדלה
לקריאת המאמר >